Siedlce: styczeń 2019 – spotkanie ze studentami UPH w Siedlcach

W dniu 21 stycznia 2019 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się pierwsze z planowanych na ten rok spotkań ze studentami. Temat spotkania „Ośrodek adopcyjny w systemie opieki nad dzieckiem  i rodziną”. Celem było przybliżenie słuchaczom tematyki adopcji  i zapoznanie z zadaniami i procedurami realizowanymi przez Ośrodek. Spotkanie prowadziła Małgorzata Jaroszek – kierownik i Beata Mucha – pedagog.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie 

zaprasza

     kandydatów na rodziców adopcyjnych zakwalifikowanych w naszym Oddziale 

na spotkanie Grupy Wsparcia 

 25 lutego 2019 r. o godzinie  16:30.

                  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 23/ 673 56 09.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupach wparcia w poszczególnych Oddziałach Ośrodka zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka , gdzie będziemy na bieżąco informować i przypominać o terminach najbliższych spotkań w ramach grup wsparcia.

 

link do planu

 Załącznik powinien znaleźć się w zakładce przed adopcją grupy wsparcia i rodzina adopcyjna grupy wsparcia

Poprzedzony poniższym wpisem

Zapaszmy do zapoznania się z planem grup wsparcia na 2019 rok  i śledzeniu na bieżąco informacji o terminach poszczególnych spotkań w zakładce  Aktualności i na Facebooku . Jednocześnie informujemy, że istniej możliwość umówienia na indywidualnie spotkanie z psychologiem/pedagogiem Ośrodka/Oddziału p oprzez kontakt telefoniczny lub mail 

Zapraszamy

Zespół Ośrodka w Warszawie i pięciu Oddziałów Zamiejscowych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

PlanWsparcia

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY O/Z W RADOMIU

serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

Będzie ono okazją dla Państwa, aby spotkać się z innymi rodzinami oczekującymi na dziecko w naszym Ośrodku Adopcyjnym. Chcemy, aby mieli Państwo możliwość porozmawiać z innymi parami, podzielenia się swoimi myślami: wątpliwościami i nadziejami związanymi z tematem przysposobienia.

Grupa wsparcia odbędzie się w czwartek 14 marca 2018 r. o godz. 16:30 w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu przy ul. Mokrej 2.

 

W razie pytań więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku pod numerem telefonu

48 370 39 29 lub mailem: woa.radom@mcps.com.pl

 Zapraszamy!

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny o/z w Radomiu  w dniu 04 lutego 2019 roku zorganizował w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach szkolenie pt. „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”.

Szkolenie przeprowadziła psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu –  Pani Małgorzata Jamka.

W naszym przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 30 osób z powiatu tj. rodziny zastępcze, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy
zastępczej, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy szkolni.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a  poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie zaprasza w dniu 29.01.2019 r. na godz. 16.30 kandydatów na rodziców adopcyjnych po szkoleniu programem „Bliżej Dziecka na spotkania Grupy Wsparcia organizowane w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1 .

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny u osób prowadzących Grupę Wsparcia : Agnieszki Martyki – Grudzień lub Natalii Lachowicz – Wilk, tel. 22 – 622 03 70 – 72 w 104 , email: woa.warszawa@mcps.com.pl

09 listopada 2018 roku WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY O/Z W RADOMIU razem z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU zorganizował szkolenie „Znaczenie miłości – jak zrozumieć dziecko z zaburzoną więzią”.

W dniach 13-14 listopada 2018 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja „Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa”

Konferencja za nami. W dniach 7-8.11.2018 r. odbyła się konferencja ” Skuteczność pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego „

W dniu 23.10.2018r w MCPS WOA Oddziału Zamiejscowego w Ciechanowie odbyły się Warsztaty „ Ja i moje Rodzicielstwo”


Na górę