Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

 

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel./fax: 022 621-10-75, 022 622-03-70 do 72

email: 
woa.warszawa@mcps.com.pl

Ośrodek czynny jest:

poniedziałek i środę  w godz. 8-18

wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-16

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem podstawowych informacji  o procedurze adopcyjnej mogą zgłosić się do nas na rozmowę wstępną.

Na rozmwę prosimy umówić się telefonicznie

Rozmowy prowadziny coddziennie (po wcześniejszym zapisaniu)

 

w godz. 9-15


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społeczne, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowy Zjazd 1 (00-301), zwany dalej „WOA".
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@mcps.com.pl.
Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza do kontaktu, będą przetwarzane w celu kontaktowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie niezbędność do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pana/Pani pisma i wnioski.
Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom, jak również nie będą przekazane do państw trzecich.
Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - do uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, informujemy, że ma Pana/Pani prawo do
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani
b) sprostowania danych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
f) przeniesienia Pana/Pani danych osobowych
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez WOA, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. WOA nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę woa.warszzawa@mcps.com.pl


Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Adres e-mail lub telefon kontaktowy:

Treść wiadomości: