Aktualności

5 grudnia 2018

Ciechanów listopad 2018 r. Szkolenie FAS w Nowym Dworze Mazowieckim

 

W dniu 27.11.2018r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się szkolenie pt:  „ FAS - Macierzyństwo bez alkoholu. Uszkodzenia wynikające z diagnozy, funkcjonowanie i pomoc dziecku z Zespołem FAS" dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci z podejrzeniem płodowego zespołu poalkoholowego. Szkolenie poprowadziła psycholog Ośrodka Magdalena Chrzanowska. Tematem przewodnim było wskazanie kluczowych informacji w zakresie deficytów wynikających z FAS oraz aspektów wychowawczych, terapeutycznych niezbędnych w stymulowaniu rozwoju dziecka.