Aktualności

28 marca 2018

Ciechanów marzec 2018 po szkoleniu w Przasnyszu

W dniu 19.03.2018 r. MCPS Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu  zorganizował szkolenie na temat "FAS. Macierzyństwo bez alkoholu". Uczestnikami  spotkania byli pracownicy PCPR-u, GOPS-ów, placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz
 zawodowe rodziny zastępcze z terenu powiatu przasnyskiego