Aktualności

16 maja 2018

Maj - czerwiec 2018 r. Spotkania o adopcji w subregionach

 

W miesiącach maj - czerwiec 2018 r. odbędą się spotkania w pięciu subregionach Mazowsza - siedleckim, radomskim, ostrołęckim, płocki i ciechanowskim poświęcone tematyce dziecka i rodziny w systemie pieczy zastępczej w tym adopcji . Zaproszenia na spotkania skierowaliśmy do przedstawicieli pcpr, ops, placówek oraz organizacji pozarządowych.