Aktualności

13 września 2017

RADOM - czerwiec 2017 r. Piknik dla rodzin

RADOM - czerwiec 2017 r. Piknik dla rodzin

24 czerwca 2017 roku po raz dziewiąty Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny O/Z w Radomiu zorganizował PIKNIK RODZIN ADOPCYJNYCH w trakcie którego zorganizowane zostały  WARSZTATY „Pierwszy krok do rodzicielstwa" dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Tegoroczne spotkanie rodzin odbyło się w „Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Hufca ZHP Radom-Miasto w Rajcu Poduchownym.

Jak co roku frekwencja i tym razem dopisała. W naszym spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Piknik stworzył niepowtarzalną okazję do wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie pikniku:

- Komendzie Hufca ZHP Radom - Miasto, za udostępnienie wspaniałego miejsca na Piknik,

- druhnie Jadwidze Chmielewskiej, za dotrzymanie nam towarzystwa podczas naszej imprezy,

- Stowarzyszeniu Słoneczny Dom w Radomiu za finansowe wsparcie (zakup naczyń jednorazowych, ciastek, wody),

- Dyrektor Ewie Drelewskiej (Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny dom" w Radomiu) za użyczenie warnika i zorganizowanie słodkich czekoladowych niespodzianek dla dzieci i dobre słowo,

- dzieciom i ich rodzicom uczestniczącym w tegorocznym Pikniku.