Aktualności

6 grudnia 2017

Ciechanów - listopad szkolenie FAS

W dniu 07.11.2017 r. MCPS WOA Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zorganizował szkolenie "FAS.
Macierzyństwo bez alkoholu", w którym uczestniczyli asystenci rodzin, koordynatorzy(...)

więcej »

6 grudnia 2017

Ciechanów - listopad szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

08.11.2017 r. w MCPS Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym Oddziale Zamiejscowym w Ciechanowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych zakwalifikowanych do przysposobienia dziecka w naszym ośrodku.  Zajęcia(...)

więcej »

30 listopada 2017

Radom grudzień 2017 - Zaproszenie na spotkanie Wigilijne

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu

zaprasza

rodziny adopcyjne i kandydatów na rodziców adopcyjnych

więcej »

30 listopada 2017

RADOM - 21 października 2017 roku. Szkolenie: „FAS JAKO WRODZONY ZESPÓŁ POSTTRAUMATYCZNY”

RADOM - 21 października 2017 roku. Szkolenie: „FAS JAKO WRODZONY ZESPÓŁ POSTTRAUMATYCZNY”

 

 

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu, rodziny adopcyjne,
rodziny zastępcze,(...)

więcej »

30 listopada 2017

RADOM - SEMINARIUM „MACIERZYŃSTWO BEZ ALKOHOLU – W TROSCE O DOBRO DZIECKA”

 

10 października 2017 roku współorganizowaliśmy Seminarium „MACIERZYŃSTWO BEZ
ALKOHOLU - w trosce o dobro dziecka".
Na spotkanie zaproszeni zostali pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy,
koordynatorzy(...)

więcej »