Radom

 

Oddział w Radomiu

ul. Mokra 2

26-610 Radom

tel 48 370-39-29 

e-mail : woa.radom@mcps.com.pl

Kierownik Oddziału Monika Bednarczyk

 

 

godziny otwarcia

 

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek          7.30 - 15.30

środa           7.30 -15.30

czwartek       7.30 -19.00

piątek          7.30 -15.30

 

 

SIEDZIBA

 Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Radomiu posiada siedzibę w centrum miasta Radomia przy ul. Mokrej 2. Dojazd do Ośrodka komunikacja miejską lub samochodem prywatnym jest bardzo dobry. Ośrodek usytuowany jest na drugim piętrze budynku, w jego skład wchodzą następujące pomieszczenia: korytarz (poczekalnia), pokój terapeutyczny, sala szkoleniowa, gabinet psychologa, gabinet pedagogów, gabinet kierownika, archiwum, zaplecze sanitarne.

 

 

TEREN DZIAŁANIA

Zasięgiem swojego działania w 2012 roku Oddział Zamiejscowy w Radomiu obejmuje nie tylko miasto Radom (na prawach powiatu), ale również pięć sąsiednich powiatów, a mianowicie: kozienicki, zwoleński, lipski i szydłowiecki. W subregionie radomskim na rzecz którego Ośrodek funkcjonował zamieszkuje 368 172 osoby (powiat radomski grodzki 220 062 osoby, powiat zwoleński 37 164 osoby, powiat kozienicki 62 481 osób, powiat lipski 36 207 osób, powiat szydłowiecki 12 258 osób)

 

W 2013 roku obszar działania Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Radomiu został powiększony o powiat przysuski, powiat białobrzeski, powiat grójecki i powiat radomski.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WOA O/Z W RADOMIU

Monika Bednarczyk – kierownik - Wykształcenie wyższe magisterskie (Uniwersytet Łódzki – Pedagogika Specjalna, specjalizacja - resocjalizacja); Podyplomowe Studium Nauki o Pracy i Polityki Społeczne, specjalność: organizacja pomocy społecznej (Uniwersytet Warszawski); Studia Podyplomowe Zarządzanie Administracją Publiczną (Akademia Leona Koźmińskiego).

Małgorzata Jamka – psycholog - Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie); Podyplomowy Kurs Psychoterapii (Kraków).

Beata Kuta – pedagog - Wykształcenie wyższe magisterskie (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek socjologia); Studia podyplomowe na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i pedagogika ogólna (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia  Nauczycieli w  Radomiu).

Iwona Pietras – pedagog - Wykształcenie wyższe magisterskie (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie) na kierunku praca socjalna; Studia Licencjackie (Politechnika Radomska w Radomiu) na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja; Kursu kwalifikacyjny: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia  Nauczycieli w  Radomiu); Studia podyplomowe na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna  w Pabianicach).

 

Warsztaty rodzin adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych w Radomiu.

 

W dniu 22 czerwca 2013 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 w Radomiu odbyły się coroczne warsztaty dla rodziców adopcyjnych i osób przygotowujących się do adopcji dziecka.

Celem spotkania było pogłębienie zrozumienia przeżyć dziecka przysposobionego, znaczenia jego historii przed adopcją w dalszym jego życiu oraz zdobycie wiedzy na temat adopcji na podstawie doświadczeń rodzin adopcyjnych. Podczas warsztatów rodziny adopcyjne podzieliły się z uczestnikami zajęć własnymi doświadczeniami na temat rodzicielstwa adopcyjnego. Warsztaty były również doskonała chwilą do integracji rodzin i pracowników Ośrodka.

W spotkaniu uczestniczyły rodziny, które związane są z radomskim oddziałem Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego tj. 54 osoby dorosłe i 9 dzieci (dzieci bawiły się w drugim pomieszczeniu pod czujnym okiem pedagoga ośrodka p. Iwony Pietras, który organizował dla nich kolorowe i ciekawe zabawy). Moderatorem spotkania była pedagog pani Katarzyna Kuta, która czuwała nad przestrzeganiem ustalonego harmonogramu spotkania. Psycholog Małgorzata Jamka i kierownik Monika Bednarczyk czuwały nad organizacja całego spotkania.

 

Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu sytuacji rodzin oczekujących na dziecko aż do momentu sprawy o przysposobienie w sądzie:

„Początek procedury”:

Podejmowanie decyzji o adopcji (lęki, obawy związane z adopcją, oczekiwania względem dziecka);

Współpraca z ośrodkiem adopcyjnym: kwalifikacja, szkolenie – przebieg;

Co było trudne w procesie przygotowującym do adopcji;

Odpowiedzi na pytania uczestników warsztatów dotyczące w/w treści;

„Przed adopcją”:

Propozycja dziecka - czas oczekiwania na propozycję dziecka, co pomagało, co utrudniało oczekiwanie, jak długo od kwalifikacji rodzina oczekiwała na propozycję dziecka, jak wyglądała propozycja dziecka, liczba dzieci, wiek dziecka w chwili propozycji, stan zdrowia, obciążenia;

Pierwszy kontakt z dzieckiem: przebieg, pojawiające się obawy, dylematy, wątpliwości;

Kontakty z pracownikami placówki/ rodziną zastępczą, w której przebywało dziecko;

Procedura adopcyjna w sądzie;

Reakcja otoczenia, rodziny na adopcję – jak sobie poradziliśmy;

Przyjęcie dziecka do domu – przygotowania, pierwsze chwile razem;

Pierwsze dni, tygodnie, miesiące razem – aklimatyzacja, pojawiające się niepokoje, trudności, itp.;

Jak powiedzieliśmy dziecku, że jest adoptowane;

Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące w/w tematu.

Druga część spotkania  dotyczyła codzienności funkcjonowania rodzin adopcyjnych, którą nazwaliśmy „Po adopcji::

Jak teraz widzą, czują się jako rodzina adopcyjna;

Jakie przeżywali/przeżywają/ trudności, a jakie radości, satysfakcje.

Gdzie szukamy wsparcia i pomocy w przypadku trudności i problemów.

Własne refleksje dotyczące adopcji;

Odpowiedzi na pytania uczestników;

 

Pytań do rodzin adopcyjnych było tak dużo, że dyskusje toczyły się jeszcze w czasie półgodzinnej przerwy przy słodkościach, herbacie i kawie. Nie było łatwo przerwać te gorące dyskusje i wrócić do dalszej pracy.

 

Zadowolenie rodzin, widoczna iskierka radości w oczach i uśmiech małych brzdąców krzątających się w pokoju zabaw ….. ach .... warto było ..... :-)

 

Do zobaczenia na kolejnych integracyjnych warsztatach za rok.

Pracownicy WOA O/Z w Radomiu