1 czerwca 2022 Radom

Za nami KONFERENCJA „W TROSCE O DOBRO DZIECKA” WSPARCIE DZIECKA I JEGO RODZINY W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.  W Dniu Dziecka rozmawialiśmy o różnych formach pomocy dzieciom w pieczy zastępczej. Organizatorami konferencji byli: 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych
Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych w Radomiu

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom.

Więcej informacji o konferencji  na stronie   https://radioplus.com.pl/radom/63747-w-trosce-o-dobro-dziecka-konferencja-o-pieczy-zastepczej-w-radomiu

Na górę