CIECHANÓW. MARZEC 2019 R. – SZKOLENIE DLA SŁUCHACZY MEDYCZNEGO STUDIUM POLICEALNEGO W CIECHANOWIE NT. „MACIERZYŃSTWO I ZAGROŻENIA Z TYM ZWIĄZANE”

W dniu 29.03.2019 r. w siedzibie Medycznego Studium Policealnego  WOA Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie zorganizował szkolenie „Macierzyństwo i zagrożenia z tym związane” dla słuchaczy studium.  Szkolenie przeprowadziła pani Magdalena Chrzanowska – psycholog oddziału. Szczególny nacisk położony został na tematykę związaną z FAS-em, omówiono skutki jakie niesie za sobą picie alkoholu przez kobiety w ciąży. Prelekcja spotkała się z dobrym przyjęciem, uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w dyskusji jaka wywiązała się w trakcie szkolenia. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Zgodnie z coroczną tradycją zapraszamy na spotkanie rodzin naszego ośrodka adopcyjnego w formie pikniku i warsztatów.
Spotkanie będzie dobrą okazją do wsparcia rodzin oczekujących na adopcję, wymiany informacji na temat rozwoju i wychowania dzieci przez istniejące już rodziny adopcyjne, a także wzmacniania więzi nie tylko pomiędzy rodzinami, ale i pracownikami Ośrodka.
Spotkanie odbędzie się 25 maja 2019 roku.
Więcej informacji na temat miejsca i godziny spotkania można uzyskać u pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu.
Pozdrawiamy i liczymy na spotkanie z Państwem
kierownik i pracownicy
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny o/z w Radomiu  w dniu 07 marca 2019 roku zorganizował w swojej siedzibie szkolenie pt. „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”.

Szkolenie przeprowadziła psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu –  Pani Małgorzata Jamka.

W naszym przedsięwzięciu uczestniczyły rodziny zastępcze z Radomia.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Siedlcach zaprasza w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 16.00  rodziców adopcyjnych  na spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się w siedzibie naszego Oddziału  w Siedlcach przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39/33. 

Temat spotkania: „Rysunek dziecka”

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny u osób prowadzących Grupę Wsparcia: Małgorzaty Zych  lub Beaty Bacewicz, tel. 25 644-06-30, email: woa.siedlce@mcps.com.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Siedlcach zaprasza w dniu 19 marca 2019 r. o godzinie 16.00  kandydatów na rodziców adopcyjnych

 po szkoleniu programem „Bliżej Dziecka” na spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się w siedzibie naszego Oddziału  w Siedlcach przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39/33. 

Temat spotkania: „Trauma dziecięca”

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny u osób prowadzących Grupę Wsparcia: Beaty Muchy  lub Beaty Bacewicz, tel. 25 644-06-30, email: woa.siedlce@mcps.com.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
Oddział Zamiejscowy w Siedlcach zaprasza w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 16.00  rodziców adopcyjnych  na spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się w siedzibie naszego Oddziału  w Siedlcach przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39/33. 

Temat spotkania: „Rysunek dziecka”

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny u osób prowadzących Grupę Wsparcia: Małgorzaty Zych  lub Beaty Bacewicz, tel. 25 644-06-30, email: woa.siedlce@mcps.com.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
Oddział Zamiejscowy w Siedlcach zaprasza w dniu 19 marca 2019 r. o godzinie 16.00  kandydatów na rodziców adopcyjnych  po szkoleniu programem „Bliżej Dziecka” na spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się w siedzibie naszego Oddziału  w Siedlcach przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39/33. 

Temat spotkania: „Trauma dziecięca”

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny u osób prowadzących Grupę Wsparcia: Beaty Muchy  lub Beaty Bacewicz, tel. 25 644-06-30, email: woa.siedlce@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

 Oddział Zamiejscowy w Płocku

zaprasza

Rodziców Adopcyjnych na spotkanie Grupy Wsparcia

w dniu 20 marca 2019 r. o godzinie 1630.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

telefon: 24 36 66 71

e-mail: woa.plock@mcps.com.pl

 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie
 

 

zaprasza

Rodziców Adopcyjnych

 

na spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się w siedzibie naszego Oddziału w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 3a

 

                     25 marca 2019r. o godzinie  16:30.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr.tel. : 23/ 673 56 09 lub email:woa.ciechanow@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny  w Warszawie zaprasza w dniu 05 marca 2019 r. o godzinie 16.30  kandydatów na rodziców adopcyjnych po szkoleniu programem „Bliżej Dziecka” na spotkania Grupy Wsparcia, które odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka   w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1 .

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny u osób   prowadzących Grupę Wsparcia : Agnieszki Martyki – Grudzień  lub Natalii Lachowicz – Wilk, tel. 22 – 622 03 70 – 72 w 104 ,

email: woa.warszawa@mcps.com.pl


Na górę