Radom. Marzec 2023 kolejne szkolenie z FASD

Radom. Marzec 2023 kolejne szkolenie z FASD

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu w dniu 24 marca 2023 roku zorganizował kolejne szkolenie pt,: „Wspomaganie dziecka z FASD”, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczowie.

W naszej inicjatywie uczestniczyła kadra pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodziny) z Gminy Tczów, Przyłęk, Kazanów oraz Wierzbicy.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Uczestnicy wspólnie z prowadzącą panią Małgorzata Jamką analizowali przykłady funkcjonowania dzieci z FASD. Rozmawiali o tym, jak opiekun lub rodzic, może radzić sobie z własnym poczuciem stresu związanym z wychowaniem dziecka i nastolatka z FASD. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiele bezcennych wskazówek oraz odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Cieszymy się, że dzięki naszym działaniom możemy dawać światełko w drodze do lepszego rozumienia tej problematyki.

 

sdr

W dniu 13.01.2023r. przedstawiciel naszego Ośrodka – Tadeusz Płudowski uczestniczył w ramach promocji idei adopcji w zajęciach ze studentami Wydziału Pedagogicznego

Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkania przybliżono słuchaczom problematykę adopcji i przebieg procedur adopcyjnych. Poruszana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu w dniu 7 lutego 2023 roku zorganizował kolejne szkolenie pt. „Wspomaganie dziecka z FASD w edukacji”. Szkolenie przeprowadził pracownik naszego  oddziału – psycholog Małgorzata Jamka.

W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przy ul. Struga.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

Jest to początek cyklu szkoleń na temat FAS w 2023 roku, które zamierzamy realizować na terenie subregionu radomskiego.

 

W dniu 13 stycznia  2023 roku odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych i nieletnich w jednym z warszawskich sądów, przedstawiciele organizatora pieczy zastępczej na terenie m. st. Warszawy, osoby reprezentujące pieczę instytucjonalną i rodzinną, a także pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. Celem spotkania było omówienie, jak zorganizowany jest system opieki zastępczej w stolicy i jak funkcjonuje obszar związany z adopcją na terenie Mazowsza. Wymieniono doświadczenia i uwagi odnośnie współpracy, prowadzonej na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Informujemy, że w 2023 roku będziemy kontynuować spotkania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych jak  i już istniejących rodzin adopcyjnych w ramach grup wsparcia. Informacje o terminach spotkań w ramach grup wsparcia będą zamieszczane co miesiąc na Facebooku. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji o datach poszczególnych spotkań.
Ważne : Jeżeli potrzebujesz rozmowy ze specjalistą, masz możliwość telefonicznie lub mailowo umówienia się na indywidualnie spotkanie z psychologiem/pedagogiem Ośrodka/Oddziału.

Informacje o terminach spotkań w ramach grup wsparcia będą zamieszczane co miesiąc na Facebooku

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji o datach poszczególnych spotkań.

Ważne : Jeżeli potrzebujesz rozmowy ze specjalistą, masz możliwość telefonicznie lub mailowo umówienia się na indywidualnie spotkanie z psychologiem/pedagogiem Ośrodka/Oddziału.

Dnia 29.12.2022 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się szkolenie pt. „Seksualność dzieci i młodzieży. Norma i niepokojące zachowania”. Szkolenie poprowadziła pedagog Oddziału w Radomiu – Beata Katarzyna Kuta. Uczestniczyli w nim kandydaci oczekujący na przysposobienie.

W trakcie szkolenia omówiono rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, zachowania seksualne dzieci zgodne z normą rozwojową oraz przedstawiono niepokojące sygnały w obszarze seksualności. Wskazano specyficzne i niespecyficzne objawy molestowania seksualnego u dzieci i sposoby pomocy dzieciom z pozycji opiekuna.

 

 

 

Promujemy adopcję i nasze usługi przy każdej okazji.

 

W dniu 7 grudnia 2022 uczestniczyliśmy w Forum Rozwoju Mazowsza. Warto mówić o adopcji przy każdej możliwej okazji, bo wiele dzieci czeka na rodziców.

 


Na górę