Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać – „Społecznie pozytywni”

pierwsza strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
druga strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
trzecia strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
czwarta strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
piąta strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
szósta strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
pierwsza strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Wielka moc bezpiecznego przywiązania"
druga strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Wielka moc bezpiecznego przywiązania"
trzecia strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Wielka moc bezpiecznego przywiązania"
czwarta strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Wielka moc bezpiecznego przywiązania"

W dniu 14.11.2023 roku odbyło się kolejne spotkanie psychologa Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału w Radomiu z pracownikami socjalnymi. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni z Zespołów Pracy Socjalnej nr 4 i nr 6 w Radomiu. Celem spotkania było przedstawienie sytuacji matek i rodzin przeżywających kryzys w związku z nieplanowaną ciążą, sposobów udzielania wsparcia przez Ośrodek Adopcyjny.

Ośrodek Adopcyjny świadczy doraźną pomoc kobietom, które znalazły się w niespodziewanej ciąży i nie potrafią lub nie chcą zaakceptować tej sytuacji. Kobiety i rodziny mogą porozmawiać z psychologiem o swojej sytuacji oraz uzyskać porady na temat możliwych rozwiązań kryzysu. Zapewniamy indywidualne podejście i dyskrecję.

W dniu Światowego Dnia Adopcji  rozmawiamy o adopcji

Dziś Światowy Dzień Adopcji (radioplus.com.pl)

W dniu 28 września 2023 r. psycholog Oddziału w Ostrołęce, pani Alicja Możejewska przeprowadziła spotkanie dla rodzin adopcyjnych pt.: „Trauma i przywiązanie”. Poruszono następujące zagadnienia: skąd bierze się trauma, czym jest trauma relacyjna, czym jest przywiązanie, schemat i fazy budowania systemu przywiązania, style przywiązania, na czym polegają oddziaływania terapeutyczne.

W dniu 30 października 2023 r. pani Beata Katarzyna Kuta psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddział w Radomiu przeprowadziła szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Specyfika funkcjonowania dzieci po doświadczeniu przemocy – wsparcie dziecka w rodzinie zastępczej”.

Szkolenie poruszało kwestie związane ze zjawiskiem przemocy wobec dziecka w rodzinie,  z zaburzeniami posttraumatycznymi u dzieci – ofiar przemocy, funkcjonowaniem dzieci oraz możliwościami pomocy i wsparcia w rodzinie zastępczej. Omówiono mity i stereotypy dotyczące przemocy wobec dzieci, które nadal funkcjonują w społeczeństwie, a utrudniają skuteczną profilaktykę przemocy i pomoc ofiarom.

W szkoleniu uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu powiatu kozienickiego. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Szczególnie silne emocje budziła praca nad mitami i stereotypami dotyczącymi przemocy.

W tym samym dniu w ramach grupy wsparcia odbyły się zajęcia w formie warsztatowej pn. „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych społecznie. Kształtowanie umiejętności reagowania bez przemocy i agresji” dla wychowanków pieczy zastępczej.

Powiat Kozienice – SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH (kozienicepowiat.pl)

W dniu 19 października 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddział w Ciechanowie odbyło się spotkanie szkoleniowe z lokalnymi partnerami: przedstawicielami organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikami socjalnymi placówek opiekuńczo- wychowawczych, ZOL i RPO-T w Kraszewie Czubakach. Celem spotkania było przybliżenie idei adopcji, omówienie procedur adopcyjnych oraz systemu Adopcja. Kierownik Oddziału Elżbieta Lewandowska omówiła znowelizowane przepisy regulujące procedury adopcyjne, a także zmiany w dokumentacji dzieci (karta dziecka) i informacje wymagane przez system teleinformatyczny „Adopcja”. Psycholog naszego oddziału Marta Sprusińska- Podgórska podzieliła się z uczestnikami swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Temat wywołał ożywioną dyskusję – zjawisko to dotyka także małoletnich w pieczy zastępczej. Szkolenie było także okazją do wzajemnego poznania się pracowników  instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny  i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję kontynuować nasze spotkania w takim samym a być może jeszcze liczniejszym gronie.

 

W dniu 25 września 2023 roku pani Beata Kuta pedagog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddział w Radomiu przeprowadziła 4 godzinne szkolenie dla pracowników Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie (powiat lipski).

Tematem szkolenia była specyfika potrzeb dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. Skupiono się na rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na normę i zachowania ryzykowne. Celem spotkania było podniesienie kompetencji wychowawczych oraz zapoznanie z aktualną wiedzą o seksuologii rozwojowej starszych dzieci i nastolatków, a także wskazanie praktycznych  oddziaływań w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnością. Chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Na górę