Ciechanów maj 2024 Kolejne spotkanie z cyklu rozmawiamy o adopcji

Kolejny cykl szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych w Radomiu rozpoczęty.

 

Rodzic zastępczy to bardzo odpowiedzialna, ale równocześnie bardzo potrzebna rola. Rodzin zastępczych nadal jest za mało, dlatego dzielimy się wiedzą i pomagamy Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie w szkoleniu kandydatów na rodziców zastępczych.

Od dzisiaj rozpoczęliśmy cykl szkoleń na podstawie autorskiego programu „Bliżej Dziecka”, który ma służyć przygotowaniu rodzin do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej. Program zakłada wzmacnianie w kandydatach prawidłowej motywacji do przyjęcia i wychowywania dziecka, które z rożnych przyczyn losowych zostało pozbawione naturalnej opieki rodziców biologicznych, wyposażenie ich w wiedzę o możliwościach pomocy dziecku doświadczającemu strat i trudnych przeżyć emocjonalnych.  

Aktualnie w Oddziale w Radomiu uczestniczy w szkoleniu 19 osób, które mają przed sobą 12 sesji szkoleniowych. 

oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
pierwsza strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
druga strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
trzecia strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
czwarta strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
piąta strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
szósta strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Kiedy Jeże gubią kolce, zaczynają kochać"
pierwsza strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Wielka moc bezpiecznego przywiązania"
druga strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Wielka moc bezpiecznego przywiązania"
trzecia strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Wielka moc bezpiecznego przywiązania"
czwarta strona artykułu Agaty Kopczyńskiej pt.: "Wielka moc bezpiecznego przywiązania"

W dniu 14.11.2023 roku odbyło się kolejne spotkanie psychologa Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału w Radomiu z pracownikami socjalnymi. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni z Zespołów Pracy Socjalnej nr 4 i nr 6 w Radomiu. Celem spotkania było przedstawienie sytuacji matek i rodzin przeżywających kryzys w związku z nieplanowaną ciążą, sposobów udzielania wsparcia przez Ośrodek Adopcyjny.

Ośrodek Adopcyjny świadczy doraźną pomoc kobietom, które znalazły się w niespodziewanej ciąży i nie potrafią lub nie chcą zaakceptować tej sytuacji. Kobiety i rodziny mogą porozmawiać z psychologiem o swojej sytuacji oraz uzyskać porady na temat możliwych rozwiązań kryzysu. Zapewniamy indywidualne podejście i dyskrecję.

W dniu Światowego Dnia Adopcji  rozmawiamy o adopcji

Dziś Światowy Dzień Adopcji (radioplus.com.pl)


Na górę