RADOM – Marzec 2017r. – Szkolenie

RADOM – Marzec 2017r. – Szkolenie.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny o/z w Radomiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w dniu 22 marca 2017 roku zorganizował szkolenie pt. „Neuropsychologiczny portret dziecka z FASD”.

Szkolenie przeprowadziła psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego – Pani Małgorzata Jamka. Gości przywitała Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu Pani Barbara Śliwa oraz Kierownik Ośrodka Adopcyjnego Pani Monika Bednarczyk, które opowiadały o działaniach instytucji na rzecz dziecka i rodziny.

W szkoleniu uczestniczyły rodziny zastępcze z Powiatu Zwoleńskiego, starosta Zwoleński – Pan Waldemar Urbański, wicestarosta Pan Arkadiusz Sulima, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy szkolni, nauczyciele. Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki.

27.02.2017 r. – psycholog ośrodka p. Magdalena Chrzanowska prowadziła szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu pułtuskiego, pracowników PCPR–u w Pułtusku jak również dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi związanymi z FAS. Tematyka szkolenia – „FAS – macierzyństwo bez alkoholu”.

16 lutego 2017 roku odbyły w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie – Odział Zamiejscowy w Siedlcach warsztaty dla rodzin adopcyjnych „Zachowania autosekualne u dzieci część I”, które prowadzili pracownicy naszego Oddziału

Celem  spotkania było :

– zapoznanie z problematyką seksualności dziecka;

– psychoedukacja rodziców w zakresie zachowań autoseksulanych ;

– kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z zachowaniami  autoseksualnymi

u dzieci.

Poruszono zagadnienia:

1.      Czym jest seksualność dziecka ?

2.      Rozwój psychoseksualny.

3.      Masturbacja rozwojowa.

4.      Masturbacja instrumentalna.

5.      Jak zrozumieć dziecko, które prezentuje zachowania autoseksualne?

SIEDLCE – luty 2017r. warsztaty dla rodzin adopcyjnych

 

SIEDLCE – luty 2017r. WARSZATY EDUKACYJNE

 

 

SIEDLCE – luty 2017r. WARSZATY EDUKACYJNE

DLA RODZIN OCZEKUJĄCYCH NA DZIECKO Z ELEMENTAMI GRUPY WSPARCIA

 

9 lutego 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie – Odział Zamiejscowy w Siedlcach odbyły się warsztaty „Długoterminowe i krótkoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego” dla kandydatów oczekujących na dziecko prowadzone przez pracowników Oddziału.

 

Cele spotkania było:

 

– zapoznanie z problematyką wykorzystywania seksualnego;

– psychoedukacja kandydatów w zakresie skutków wykorzystywania seksualnego;

– kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie ze skutkami wykorzystywania u dzieci.

 

Poruszono zagadnienia:

 

1.      Czym jest wykorzystywanie seksualne?

2.      Diagnostyka wykorzystywania seksualnego.

3.      Długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego.

4.      Krótkoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego.

5.      Jak pomóc dziecku, które doświadczyło wykorzystania seksualnego?

W dniu 28.01.2017 roku z inicjatywy rodzin adopcyjnych i przy współpracy tut. Oddziału odbyło się kolejne spotkanie rodzin wraz z dziećmi, a także rodzin oczekujących na propozycję,  w spotkaniu  uczestniczyło 58 osób oraz 8-mio osobowa grupa teatralna.

W ramach spotkania dzieci wraz z rodzicami mogły obejrzeć spektakl „Awantura o Basię” przygotowany i przedstawiany przez grupę teatralną złożoną z rodzin adopcyjnych oraz ich dzieci funkcjonująca przy Ośrodku Adopcyjnym TPD w Warszawie. Ponadto na spotkanie ku uciesze dzieci przybył św. Mikołaj z workiem prezentów. W trakcie spotkania dzieci mogły się swobodnie bawić w specjalnie dla nich przygotowanym kąciku zabaw. Najważniejszym elementem były jednak nieoficjalne rozmowy, wzajemne spotkania, rozmowa, wymiana doświadczeń, możliwość pochwalenia się dziećmi, ich osiągnięciami, rozwojem ale także problemami i niepokojami. Nade wszystko jednak w relacjach dominowała radość i poczucie spełnienia w rodzicielstwie. Na dużą ilość uwagi i rozmowy mogły też liczyć rodziny, które oczekują jeszcze na spełnienie swojego marzenia o dziecku. W rozmowach dzieliły się trudem okresu oczekiwania i bólem z tym związanym a także zweryfikować swoje oczekiwania co do propozycji dziecka.

MCPS Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie zaprasza na zorganizowane z inicjatywy rodzin adopcyjnych spotkanie integracyjne, które odbędzie się 26.08.2017 r. w lokalu „Luka Lu” w Ciechanowie ul. Fabryczna 11.
Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń rodzicielskich oraz integracji rodzin naszego ośrodka. Szczegółowe informację są dostępne pod nr telefonu (23) 673 56 09 26.08.2017r. spotkanie integracyjne dla rodzin adopcyjnych w Ciechanowie

W dniu 30 maja 2017 roku uczestniczyliśmy w Obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Radomiu.

30.05.2017 r. – W ramach obchodów dnia rodzicielstwa zastępczego wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Rodzina” działającym w powiecie makowskim i przasnyskim

23 maja 2017 roku pracownicy Ośrodka brali udział na seminarium „Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w subregionie radomskim”. Uczestnikami seminarium byli studenci pedagogiki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu.
Celem ponad dwugodzinnego spotkania było zainteresowanie studentów tematyką adopcji (sytuacją dziecka adoptowanego, procedurami adopcyjnymi, wymaganiami w stosunku do kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz specyficznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rodziny adopcyjnej).
Studenci mieli możliwość zadawania pytań dotyczących omawianej problematyki, na które wyczerpująco odpowiadała prowadząca spotkanie – kierownik Oddziału Ośrodka Monika Bednarczyk.
Spotkanie zorganizowała pani dr Justyna Bojanowicz, której bardzo dziękujemy za kilkuletnią współpracę w obszarze adopcji.

RADOM. PIKNIK INTEGRACYJNY RODZIN ADOPCYJNYCH

 

Zgodnie z coroczna tradycją zapraszamy na spotkanie rodzin naszego ośrodka adopcyjnego.

Spotkanie będzie dobrą okazją do wsparcia rodzin oczekujących na adopcję, wymiany informacji na temat rozwoju i wychowania dzieci przez istniejące już rodziny adopcyjne, a także wzmacniania więzi nie tylko pomiędzy rodzinami, ale i pracownikami Ośrodka.

Spotkanie  odbędzie się 24 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Harcerskiej Bazie Obozowej Komendy Hufca ZHP Radom-Miasto w Rajcu Poduchownym k/Radomia.

51.4318°N, 21.2658°E

http://www.radom.zhp.pl/rajec/dojazd/

Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać dzwoniąc do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu tel.: 48 331 11 50.


Na górę