Radom, styczeń 2023 szkolimy innych

Dnia 29.12.2022 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się szkolenie pt. „Seksualność dzieci i młodzieży. Norma i niepokojące zachowania”. Szkolenie poprowadziła pedagog Oddziału w Radomiu – Beata Katarzyna Kuta. Uczestniczyli w nim kandydaci oczekujący na przysposobienie.

W trakcie szkolenia omówiono rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, zachowania seksualne dzieci zgodne z normą rozwojową oraz przedstawiono niepokojące sygnały w obszarze seksualności. Wskazano specyficzne i niespecyficzne objawy molestowania seksualnego u dzieci i sposoby pomocy dzieciom z pozycji opiekuna.

 

 

 

Promujemy adopcję i nasze usługi przy każdej okazji.

 

W dniu 7 grudnia 2022 uczestniczyliśmy w Forum Rozwoju Mazowsza. Warto mówić o adopcji przy każdej możliwej okazji, bo wiele dzieci czeka na rodziców.

 

W dniu 9 grudnia 2022r. przedstawicielki  naszego Oddziału w Ciechanowie uczestniczyły w I Forum Pracowników Socjalnych  organizowanym przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Ciechanowie. Było to spotkanie integracyjno- szkoleniowe, służące wymianie doświadczeń, wzmacnianiu oraz rozszerzeniu kontaktów z Uczelnią. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu w dniu 24 listopada 2022 roku zorganizował szkolenie pt. „Wspomaganie dziecka z FASD w edukacji”. Szkolenie przeprowadziła psycholog Małgorzata Jamka.

W naszym przedsięwzięciu uczestniczyli nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przy ul. Struga.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

 

W dniu 9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji, nasz oddział w Radomiu miał tego dnia otwarte drzwi dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

Radomski ośrodek adopcyjny świętuję światowy dzień adopcji. – Radom, ESKA.pl

8 listopada 2022 r. nasz Oddział w Ostrołęce uczestniczył w  spotkaniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej. Wzięli w nim udział pracownicy PCPR, a także przedstawiciele rodzin zastępczych. Spotkanie dotyczyło  procedury adopcyjnej, a także roli koordynatora, opiekuna zastępczego i prawnego w procedurze. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że będzie sprzyjało dalszej, owocnej współpracy.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu 26 października 2022 roku zorganizował w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach szkolenie „Prawidłowości w rozwoju psychoseksualnym dziecka oraz wpływ doznanego molestowania seksualnego na jego funkcjonowanie. Opieka nad dzieckiem po doświadczeniu przemocy seksualnej.”

Uczestnikami szkolenia byli koordynatorzy pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze z powiatu kozienickiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, zaangażowanie się w pracę warsztatową i wszelkie refleksje dotyczące tego trudnego choć jednocześnie ważnego tematu.

 

Ponad 100 osób uczestniczyło 24 września 2022 roku w PIKNIKU RODZIN ADOPCYJNYCH. Inicjatorem spotkania był Oddział w Radomiu Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego na terenie Szkółki Leśnej „Przejazd” Nadleśnictwa Kozienice.

Piknik był dobrą okazją do wsparcia rodzin oczekujących na adopcję, wymianę informacji na temat rozwoju i wychowania dzieci przez istniejące już rodziny adopcyjne, a także wzmacniania więzi nie tylko pomiędzy rodzinami, ale i pracownikami Ośrodka.

W trakcie spotkania odbyły się zabawy integrujące i aktywizujące dla dzieci,  indywidualne konsultacje rodzin z pedagogiem i psychologiem. Na zakończenie spotkania ogłosiliśmy wyniki wrześniowego konkursu plastycznego dla dzieci „MOJA RODZINA”. Każde dziecko, które przyjechało z pracą plastyczną otrzymało nagrodę za swoją twórczość.

3 września 2022 roku, w  „Zaciszu Ułańskim” w pobliskim Dzbeninie odbyło się spotkanie integracyjne rodzin adopcyjnych objętych procedurą w Oddziale w Ostrołęce. Wzięło w nim udział  84 rodziny.

Każdorazowo celem takiego typu imprezy plenerowej jest integracja rodzin adopcyjnych i przysposobionych dzieci, a także kandydatów, którzy oczekują jeszcze na propozycję dziecka. Rodziny mają okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, a także obawami związanymi z rodzicielstwem adopcyjnym, które jak każde niesie ze sobą blaski i cienie. Spotkanie z rodzinami i dziećmi pozwala również pracownikom Ośrodka Adopcyjnego zaobserwować pozytywne zmiany  w rozwoju dzieci. Rodziny mają okazję spotkać się po dłuższej przerwie, podtrzymać lub nawiązać nowe relacje. Nie brakowało wzruszeń, opowieści pełnych dumy ze swoich pociech.

Spotkanie upłynęło w sielskiej, radosnej atmosferze. Sprzyjała temu słoneczna pogoda, a także piękne widoki łąk, pól i lasów oraz możliwość obcowania ze zwierzętami.  Przez całe spotkanie dostępny był grill z rusztem, na którym grillowano produkty przywiezione w koszyczku piknikowym. Dzieci bawiły się pod czujnym okiem rodziców na zabawkach miejscowych, a także grały w piłkę, wymyślone przez siebie gry i zabawy. Na rozłożonych kocach mogły odpocząć, pokolorować oraz pobawić się zabawkami. Jedna z rodzin użyła sformułowania, że ” jest to spotkanie dzieci urodzonych sercem”.  Pociechy szybko i chętnie się ze sobą integrowały, dla nich ważne było spotkanie innych dzieci, które mają podobną historię.

Liczny udział rodzin, a także pozytywne komentarze są dodatkową motywacją do zaplanowania kolejnego spotkanie o takim charakterze.


Na górę