Warszawa – luty 2023 – rozmawiamy o adopcji 4.02.2023 na antenie Dzień dobry TVN nasz psycholog rozmawiał o Blaskach i cieniach adopcji

Informujemy, że w 2023 roku będziemy kontynuować spotkania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych jak  i już istniejących rodzin adopcyjnych w ramach grup wsparcia. Informacje o terminach spotkań w ramach grup wsparcia będą zamieszczane co miesiąc na Facebooku. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji o datach poszczególnych spotkań.
Ważne : Jeżeli potrzebujesz rozmowy ze specjalistą, masz możliwość telefonicznie lub mailowo umówienia się na indywidualnie spotkanie z psychologiem/pedagogiem Ośrodka/Oddziału.

Informacje o terminach spotkań w ramach grup wsparcia będą zamieszczane co miesiąc na Facebooku

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji o datach poszczególnych spotkań.

Ważne : Jeżeli potrzebujesz rozmowy ze specjalistą, masz możliwość telefonicznie lub mailowo umówienia się na indywidualnie spotkanie z psychologiem/pedagogiem Ośrodka/Oddziału.

Dnia 29.12.2022 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się szkolenie pt. „Seksualność dzieci i młodzieży. Norma i niepokojące zachowania”. Szkolenie poprowadziła pedagog Oddziału w Radomiu – Beata Katarzyna Kuta. Uczestniczyli w nim kandydaci oczekujący na przysposobienie.

W trakcie szkolenia omówiono rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, zachowania seksualne dzieci zgodne z normą rozwojową oraz przedstawiono niepokojące sygnały w obszarze seksualności. Wskazano specyficzne i niespecyficzne objawy molestowania seksualnego u dzieci i sposoby pomocy dzieciom z pozycji opiekuna.

 

 

 

Promujemy adopcję i nasze usługi przy każdej okazji.

 

W dniu 7 grudnia 2022 uczestniczyliśmy w Forum Rozwoju Mazowsza. Warto mówić o adopcji przy każdej możliwej okazji, bo wiele dzieci czeka na rodziców.

 

W dniu 9 grudnia 2022r. przedstawicielki  naszego Oddziału w Ciechanowie uczestniczyły w I Forum Pracowników Socjalnych  organizowanym przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Ciechanowie. Było to spotkanie integracyjno- szkoleniowe, służące wymianie doświadczeń, wzmacnianiu oraz rozszerzeniu kontaktów z Uczelnią. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu w dniu 24 listopada 2022 roku zorganizował szkolenie pt. „Wspomaganie dziecka z FASD w edukacji”. Szkolenie przeprowadziła psycholog Małgorzata Jamka.

W naszym przedsięwzięciu uczestniczyli nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przy ul. Struga.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

 

W dniu 9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji, nasz oddział w Radomiu miał tego dnia otwarte drzwi dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

Radomski ośrodek adopcyjny świętuję światowy dzień adopcji. – Radom, ESKA.pl

8 listopada 2022 r. nasz Oddział w Ostrołęce uczestniczył w  spotkaniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej. Wzięli w nim udział pracownicy PCPR, a także przedstawiciele rodzin zastępczych. Spotkanie dotyczyło  procedury adopcyjnej, a także roli koordynatora, opiekuna zastępczego i prawnego w procedurze. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że będzie sprzyjało dalszej, owocnej współpracy.


Na górę