Ciechanów, wrzesień 2022

W dniu 5 września 2022r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału w Ciechanowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną, standardów bezpieczeństwa i procedur reagowania na ujawnienie przemocy.  Swoją wiedzą teoretyczną i wynikającą z praktyki zawodowej, dotyczącą tych zagadnień,  podzieliła się z nami s. Katarzyna Biesiekierska SM- oligofrenopedagogiki, terapeuta wczesnej interwencji, dyrektor w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie. Aktywnymi słuchaczami szkolenia byli koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy socjalni oraz osoby prowadzące zawodowe rodziny zastępcze z powiatów współpracujących z naszym Oddziałem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, zaangażowanie się  w dyskusje i wszelkie refleksje dotyczące tego trudnego choć jednocześnie ważnego tematu.

6 czerwca 2022 r. odbyła się robocze spotkanie z naszymi lokalnymi partnerami z zakresu pieczy zastępczej. Spotkanie było owocne. Dziękujemy i liczymy na dalszą dobrą współpracę

 

Dziecko, które trafia do pieczy zastępczej, nie trafia tam z wyboru. Niezależnie od tego, dlaczego przestaje być z biologiczną rodziną, znajduje się w trudnej emocjonalnie sytuacji. A to dopiero początek zmian. O tym, co zrobić, by jak najbardziej chronić dzieci oraz jak wspierać rodziny w systemie pieczy zastępczej, rozmawiano podczas konferencji z ekspertami zajmującymi się na co dzień tym tematem.

–  System pieczy zastępczej jest niezwykle złożony. Od 10 lat jako samorząd województwa również go współtworzymy. Gros pracy spoczywa na samorządach powiatowych. Sprawność systemu zależy również np. od sprawności działań wymiaru sprawiedliwości. Nieoceniona jest w tym wszystkim praca terapeutów, psychologów i asystentów rodziny. Każde z tych ogniw jest niezbędne, ale też każde wie najlepiej, jak jakie są mocne, a jakie słabe strony całego systemy. Takie spotkania są niezwykle potrzebne m.in. po to, by dzielić się spostrzeżeniami, które pozwolą usprawnić system pieczy zastępczej. Bo przecież w tym wszystkim najważniejsze jest dobro dziecka

– mówił rozpoczynając konferencję wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie dziesięciu lat funkcjonowania instytucji i organizacji realizujących w subregionie radomskim zadania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Spotkanie było zorganizowane przez radomski oddział Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, który jest częścią Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Akademię Handlową Nauk Stosowanych oraz Stowarzyszenie „Słoneczny Dom” w Radomiu.

Celem konferencji była promocja i wspieranie rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, podkreślenie znaczenia rodziny adopcyjnej i rodzinnej pieczy zastępczej, poszukiwanie możliwości wspierania rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz rodzicielstwa zastępczego.

Intencją organizatorów konferencji była również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną adopcyjną i zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą.

W trakcie konferencji omówiono wiele ważnych tematów. Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, MCPS mówiła o ośrodkach adopcyjnych w systemie opieki nad dzieckiem. W trakcie jej wystąpienia został wyjaśniony system organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie oraz przedstawione były sposoby i efekty pracy ośrodka.

Koryna Kucharczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku miała okazję wypowiedzieć się na temat rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie lipskim, w którym funkcjonuje 16 rodzin zastępczych i jeden rodzinny dom dziecka, w których przebywa łącznie 24 dzieci. Dyrektorka placówki w swoim wystąpieniu opisała nie tylko pracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ale również plan pomocy dzieciom.

Inna kwestią poruszoną na konferencji były „Mieszkania chronione jako forma wsparcia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej”. Prelekcję wygłosiła Ewa Stysiek, kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Omówiła m.in. podstawę prawną funkcjonowania mieszkań chronionych, a także funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie Radomia.

W trakcie konferencji przedstawiono także tematy: „Zasoby rodziców adopcyjnych a potrzeby dziecka”, „Stowarzyszenie Słoneczny Dom” – miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny, „Asystentura – usługa w systemie wspierania rodzin”, „Rola kuratora ds. rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym”, „Dziecko w pieczy zastępczej” – wieloaspektowe wsparcie funkcjonowania dziecka i rodziny, „Domy usamodzielnienia – miejsce nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia”, „Podmiotowy wymiar pomocy dziecku osamotnionemu i opuszczonemu w środowisku rodzinnym”

Odbiorcami konferencji byli m.in. pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorzy sądowi, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, przedstawiciele samorządów, rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze.

 

 

Za nami KONFERENCJA „W TROSCE O DOBRO DZIECKA” WSPARCIE DZIECKA I JEGO RODZINY W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.  W Dniu Dziecka rozmawialiśmy o różnych formach pomocy dzieciom w pieczy zastępczej. Organizatorami konferencji byli: 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych
Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych w Radomiu

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom.

Więcej informacji o konferencji  na stronie   https://radioplus.com.pl/radom/63747-w-trosce-o-dobro-dziecka-konferencja-o-pieczy-zastepczej-w-radomiu

04.06. DZIEŃ OTWARTY W WOA! ❤❤❤
Zastanawiasz się czy adopcja jest dla Ciebie? Czy to właściwy moment? Czy procedura jest aż tak trudna? Jakie dzieci są kierowane do adopcji?
Szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące adopcji? Chcesz po prostu wiedzieć więcej?
Zapraszamy 04.06. w godz. 10-14:00 na Dzień Otwarty w naszym Ośrodku w Warszawie i Oddziałach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach!
Dane kontaktowe do każdego z Ośrodków można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://adopcjawarszawa.pl/
Zachęcamy do telefonicznego umówienia się na spotkanie w tym dniu 🙂

17 marca 2022 roku w ramach KLUBU RODZICA oczekującego na dziecko w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym Oddział w Radomiu odbyło się kolejne szkolenie, które poprowadził fizjoterapeuta, rehabilitant pan Rafał Zych z Infant Poradnia Wspomagania Rozwoju Dla Dzieci.

Tym razem tematem przewodnim było:

– Kiedy rodzice powinni udać się z dzieckiem do fizjoterapeuty?

– Jakie zachowania dziecka powinny zaniepokoić rodzica?

– Jak długo zazwyczaj trwa terapia?

– Na czym polega terapia prowadzona przez fizjoterapeutę/rehabilitanta?

Rozmawialiśmy o dzieciach z tzw. grup ryzyka neurologicznego, dzieciach ze zdiagnozowaną niesprawnością neurologiczną, głównie z dziecięcym porażeniem mózgowym, z przepukliną oponowo-rdzeniową, porażeniem splotu barkowego, a także z kręczem szyi, wadami postawy, skoliozą oraz wadami stóp.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10.12.21- 13.12.21 może być utrudniony kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym Oddziałem w Siedlcach z uwagi na przeprowadzkę do nowej siedziby. Za utrudnienia przepraszamy 

W dniu 2 grudnia 2021 w ramach Galii Janusz Korczak XXI uczestniczyliśmy w sesji tematycznej gdzie popularyzowaliśmy adopcję.

Twarz człowieka w okularach

Program uroczystości

8.30-9:00 – Rejestracja Uczestników
9:00-9:15 – Powitanie Gości
9:15-10:45 – Sesja plenarna

  • Wykład pt. Korczakowskie przesłanie – wspólny świat dorosłych i dzieci, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski
  • Wykład pt. Korczakowska spuścizna – przesłanie edukacyjne, prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej
  • Wykład pt. Doktor Korczak – bardziej medyk czy pedagog?, dr Marek Michalak, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
  • Wykład pt. Model edukacji korczakowskiej, Paweł Rabiej, Project Innovation System/Uczelnia Korczaka

11:30-13:30 Sesje tematyczne (w czterech zakresach tematycznych, toczące się równolegle)

IV. POMOC DZIECKU I OCHRONA JEGO PRAW

  • Prawa dziecka 100 lat po Korczaku, E. Czyż Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  • Piecza zastępcza i adopcja – jak chronić dziecko, doświadczenia i perspektywy, B. Sawicka, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie

9 listopada obchodzony był Światowy Dzień Adopcji przy tej okazji przybliżamy i promujemy adopcje w mediach.  Zachęcamy do zapoznania materiałem

Linki do artykułów i audycji:

https://plock.fm/plock-mazowsze/dzisiaj-swiatowy-dzien-adopcji/

https://www.cozadzien.pl/radom/dzis-swiatowy-dzien-adopcji/77481

https://wpu24.pl/pl/377_polecamy/8270_w-2021-na-mazowszu-rodzine-znalazlo-juz-243-dzieci.html

Adopcja na Mazowszu

https://radioplus.com.pl/region/59189-dzis-dzien-adopcji-adopcja-na-mazowszu

Spadła liczba adopcji na Mazowszu

http://toiowo.eu/legionowski-dzis-swiatowy-dzien-adopcji/

Od 1 lipca 2021 wznawia działalność PORT Mazowsze – punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych na terenie woj. mazowieckiego.

Oferta PORT Mazowsze obejmuje:

– Konsultacje indywidualne dla opiekunów i dla dzieci;

– Terapię indywidualną dla opiekunów i dla dzieci;

– Konsultacje rodzinne;

– Terapię rodzinną;

– Formy pracy grupowej: grupy wsparcia i superwizje dla opiekunów.

Nasze usługi świadczymy w formie on line poprzez komunikatory internetowe (np. Skype) oraz w uzasadnionych przypadkach w formie osobistych spotkań z zachowaniem środków ochrony osobistej; dzięki temu nasza pomoc jest dostępna dla osób zamieszkujących odległe miejscowości i wsie woj. mazowieckiego.

Pomoc świadczona w ramach PORT Mazowsze jest nieodpłatna.

Wszelkie informacje dot. działalności PORT Mazowsze znajdą Państwo na stronie http://towarzystwonaszdom.pl/port-mazowsze/

Zapraszamy do kontaktu; tel.: 531 018 155; e-mail: portmazowsze@naszdom.org.pl               


Na górę