Ciechanów, grudzień 2022 spotykamy się z lokalnymi partnerami

W dniu 9 grudnia 2022r. przedstawicielki  naszego Oddziału w Ciechanowie uczestniczyły w I Forum Pracowników Socjalnych  organizowanym przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Ciechanowie. Było to spotkanie integracyjno- szkoleniowe, służące wymianie doświadczeń, wzmacnianiu oraz rozszerzeniu kontaktów z Uczelnią. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Na górę