CIECHANÓW – kwiecień 2017 r. WYKŁAD

19.04.2017 r. – psycholog p. Magdalena Chrzanowska na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Policealnych w Ciechanowie przygotowała wykład dla słuchaczy studium na temat „Autyzm i Zespół Aspergera”.

Na górę