CIECHANÓW. KWIECIEŃ 2019 r. – SPOTKANIE ZE STUDENTAMI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE – PROPAGOWANIE IDEI ADOPCJI, ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODKI ADOPCYJNE

W dniu 16.04.2019 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie gościł u siebie studentów z kierunku praca socjalna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Kierownik i pedagog ośrodka zapoznały gości z zadaniami realizowanymi przez oddział. Szczególne zainteresowanie studentów budziła procedura kwalifikacyjna kandydatów na rodziców adopcyjnych i dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz procedura sądowa adopcji.

            Pracownicy odpowiedzieli na liczne pytania i wyjaśnili wątpliwości studentów związane z przebiegiem procedur adopcyjnych.

Na górę