Ciechanów – listopad szkolenie FAS

W dniu 07.11.2017 r. MCPS WOA Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zorganizował szkolenie „FAS.
Macierzyństwo bez alkoholu”, w którym uczestniczyli asystenci rodzin, koordynatorzy rodzin zastępczych z terenu Mławy i powiatu mławskiego oraz rodziny zastępcze wychowujące dzieci z podejrzeniem FAS-u. Szkolenie prowadziła psycholog ośrodka pani Magdalena Chrzanowska. Jej aktywny udział jako wykładowcy w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy wszystkich uczestników spotkania.

Na górę