Ciechanów luty 2018 r. Spotkanie szkoleniowe „ Zespół Aspergera- Wyzwanie naszych czasów”

W dniu 27.02.2018 r w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie odbyło się szkolenie dla kadry Ośrodka i Oddziałów Zamiejscowych„ Zespół Aspergera- Wyzwanie naszych czasów” , w trakcie którego poruszono m.in. zagadnienia związane z diagnozą i terapią dzieci z Zespołem Aspergera. Prelekcję przedstawiła psycholog Oddziału Zamiejscowego Ośrodka w Ciechanowie.

Na górę