CIECHANÓW, MAJ 2019 R. – SPOTKANIE SZKOLENIOWE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE

28 maja 2019 r. pracownicy MCPS WOA Oddziału w Ciechanowie przeprowadzili szkolenie pod nazwą „FAS- macierzyństwo bez alkoholu i zagrożenia z tym związane” dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz dla pracowników PCPR-u i ośrodków pomocy społecznej z powiatu żuromińskiego. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy uczestników dotyczącej skutków picia alkoholu przez kobiety będące w ciąży oraz trudności w funkcjonowaniu dzieci z FAS. Dużym zainteresowaniem wśród zebranych gości cieszył się także film pt. „Wieczne dzieci”.

Na górę