CIECHANÓW. MARZEC 2019 R. – SZKOLENIE DLA SŁUCHACZY MEDYCZNEGO STUDIUM POLICEALNEGO W CIECHANOWIE NT. „MACIERZYŃSTWO I ZAGROŻENIA Z TYM ZWIĄZANE”

W dniu 29.03.2019 r. w siedzibie Medycznego Studium Policealnego  WOA Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie zorganizował szkolenie „Macierzyństwo i zagrożenia z tym związane” dla słuchaczy studium.  Szkolenie przeprowadziła pani Magdalena Chrzanowska – psycholog oddziału. Szczególny nacisk położony został na tematykę związaną z FAS-em, omówiono skutki jakie niesie za sobą picie alkoholu przez kobiety w ciąży. Prelekcja spotkała się z dobrym przyjęciem, uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w dyskusji jaka wywiązała się w trakcie szkolenia. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Na górę