Ciechanów marzec 2019 r. zaproszenie na grupę wsparcia

 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie
 

 

zaprasza

Rodziców Adopcyjnych

 

na spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się w siedzibie naszego Oddziału w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 3a

 

                     25 marca 2019r. o godzinie  16:30.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr.tel. : 23/ 673 56 09 lub email:woa.ciechanow@mcps.com.pl

Na górę