Ciechanów marzec już po szkoleniu

19.03.2018 r. MCPS Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zorganizował szkolenie na temat „FAS. Macierzyństwo bez alkoholu”. Uczestnikami spotkania byli pracownicy PCPR-u, GOPS-ów, placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz
zawodowe rodziny zastępcze z terenu powiatu przasnyskiego”.

Na górę