Ciechanów, wrzesień 2022

W dniu 5 września 2022r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału w Ciechanowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną, standardów bezpieczeństwa i procedur reagowania na ujawnienie przemocy.  Swoją wiedzą teoretyczną i wynikającą z praktyki zawodowej, dotyczącą tych zagadnień,  podzieliła się z nami s. Katarzyna Biesiekierska SM- oligofrenopedagogiki, terapeuta wczesnej interwencji, dyrektor w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie. Aktywnymi słuchaczami szkolenia byli koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy socjalni oraz osoby prowadzące zawodowe rodziny zastępcze z powiatów współpracujących z naszym Oddziałem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, zaangażowanie się  w dyskusje i wszelkie refleksje dotyczące tego trudnego choć jednocześnie ważnego tematu.

Na górę