CIECHANÓW Zaproszenie na grupę wsparcia luty 2019 roku.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie 

zaprasza

     kandydatów na rodziców adopcyjnych zakwalifikowanych w naszym Oddziale 

na spotkanie Grupy Wsparcia 

 25 lutego 2019 r. o godzinie  16:30.

                  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 23/ 673 56 09.

Na górę