Grupa wsparcia w Siedlcach.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
Oddział Zamiejscowy w Siedlcach zaprasza w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 16.00  rodziców adopcyjnych  na spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się w siedzibie naszego Oddziału  w Siedlcach przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39/33. 

Temat spotkania: „Rysunek dziecka”

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny u osób prowadzących Grupę Wsparcia: Małgorzaty Zych  lub Beaty Bacewicz, tel. 25 644-06-30, email: woa.siedlce@mcps.com.pl

Na górę