Grupy wsparcia w naszym Ośrodku w czerwcu 2021

GDZIE?

KIEDY?

DLA KOGO?

TEMAT:

KONTAKT:

WOA Oddział

w Płocku

09.06., 15:00

Kandydaci oczekujący w Oddziale

„Jawność adopcji, rozwiązywanie problemów wychowawczych i budowanie więzi emocjonalnej

z dzieckiem”

tel. (24) 366-66-71

e-mail: woa.plock@mcps.com.pl

WOA Oddział

w Ostrołęce

10.06., 16:30

Kandydaci oczekujący w Oddziale

„Niepokoje i obawy w okresie oczekiwania na dziecko”

tel. 29 717 03 04

e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl

WOA Oddział

w Płocku

16.06., 14:00

Rodziny adopcyjne

„Mechanizmy przepracowywania

z dzieckiem jego przeszłości

w kontekście rodziny biologicznej oraz techniki pozytywnej komunikacji

z dzieckiem adopcyjnym”

tel. (24) 366-66-71

e-mail: woa.plock@mcps.com.pl

WOA Oddział

w Radomiu

17.06., 16:00

Kandydaci oczekujący w Oddziale

„Choroba psychiczna w rodzinie biologicznej dziecka”

tel. (48) 368 38 56

e-mail: woa.radom@mcps.com.pl

WOA Oddział

w Radomiu

18.06., 17:30

Rodziny adopcyjne

Grupa zamknięta, szczegóły można uzyskać w Oddziale

tel. (48) 368 38 56

e-mail: woa.radom@mcps.com.pl

WOA w Warszawie

18.06., 16:30

Rodziny adopcyjne

„Agresja u dziecka – kiedy skorzystać z porady psychologa”

tel. (22) 376 85 50

e-mail:

agnieszka.martyka@mcps.com.pl

WOA Oddział

w Siedlcach

24.06., 16:30

Rodziny adopcyjne

„Rola ojca w życiu dziecka”

tel. (25) 644 06 30

e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl

WOA Oddział

w Ciechanowie

28.06., 16:30

Kandydaci oczekujący w Oddziale

„Wspieranie dziecka

w procesie zmian, adaptacji

w systemie rodziny preadopcyjnej”

tel. (23) 673 56 09

e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl

WOA

w Warszawie

29.06., 16:30

Kandydaci oczekujący w Ośrodku

„Spotkanie z rodziną adopcyjną”

tel. (22) 376 85 50

e-mail:

agnieszka.martyka@mcps.com.pl

 

Na górę