OSTROŁĘKA – czerwiec 2017 r. – Spotkanie z rodzinami

W dniu 25 czerwca 2017 r., w niedzielę, odbyło się na przywitanie wakacji  spotkanie rodzin adopcyjnych kandydatów oczekujących na propozycję dziecka, osób sympatyzujących z rodzicielstwem adopcyjnym, zorganizowane z inicjatywy przedstawicieli rodzin adopcyjnych przy współpracy z MCPS Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym Oddziałem Zamiejscowym w Ostrołęce. Spotkanie tradycyjnie odbyło się w „Stajni Mustang” w miejscowości Dzbenin (koło Ostrołęki). Udział wzięło ogółem 68 osób.

Każdorazowo celem tego typu imprezy plenerowej jest integracja rodzin adopcyjnych i przysposobionych dzieci, a także kandydatów, którzy oczekują jeszcze na propozycję dziecka. Rodziny mają okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, a także obawami związanymi z rodzicielstwem adopcyjnym, które, jak każde, niesie ze sobą zarówno blaski i cienie. Spotkanie z rodzinami adopcyjnymi i ich dziećmi pozwala również pracownikom Ośrodka Adopcyjnego zaobserwować pozytywne zmiany w rozwoju dzieci, jakie następują w funkcjonujących rodzinach. Ponadto rodziny mają okazję spotkać się, podtrzymać, tudzież nawiązać nowe relacje.

OSTROŁĘKA – czerwiec 2017 r. – Spotkanie z rodzinami

Na górę