Ostrołęka, kwiecień 2023 spotkanie z partnerami lokalnymi

21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Oddziału w Ostrołęce odbyło się  spotkanie partnerskie z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania nowych pracowników i wymiany doświadczeń. Dotyczyło  procedury adopcyjnej, a także roli koordynatora i opiekuna zastępczego, prawnego. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie owocowało dalszą wzajemną współpracą dla dobra dziecka i rodziny.

Na górę