PŁOCK – maj 2017r. spotkanie dla grupy wsparcia

13.05.2017 odbyło się kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

– promocja działalności Ośrodków Adopcyjnych poprzez wygłoszenie referatu na temat „Rola Ośrodków Adopcyjnych w systemie wsparcia rodziny” podczas seminarium naukowo-metodycznego organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej.

Na górę