Płock wrzesień 2018 r. spotkanie grupy wsparcia

W dniu 26.09.2018 r. w WOA Oddziale Zamiejscowym w Płocku odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i wsparcia rodzin oczekujących na adopcję. Ważnym elementem spotkania były warsztaty

  • z cyklu „Odpowiedzialny Rodzic”, których tematem była rola asertywnej komunikacji w relacji rodzic-dziecko.

 

Na górę