Płock wrzesień 2019 Promujemy Ośrodek na konferencjach

 

W dniach 9 -10 września 2019 roku, pracownicy naszego Ośrodka Oddziału w Płocku, mieli przyjemność uczestniczyć w ogólnopolskiej konferencji naukowej „FASD – wiele aspektów, wielu specjalistów, wspólne cele” w Krakowie. Organizatorem konferencji był Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.
Adresatami konferencji byli rodzicie i opiekunowie dzieci z FASD, psycholodzy, pedagodzy, przedstawiciele edukacji, nauki, pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości oraz studenci. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat FASD, omówienie metod diagnostycznych oraz form pomocy i terapii dla osób z tym zaburzeniem.
Podczas konferencji nasi pracownicy(psycholog, pedagog) z Oddziału w Płocku wygłosili abstrakt pt. „Dziecko z FASD w procedurze adopcyjnej”.
W Konferencji wzięli udział goście honorowi: Prof. Christina Chambers (USA), Prof. Leopold Curfs (Holandia), Dr Sylvia Roozen (Holandia), Dr Raja Mukherjee (Wielka Brytania), Prof. Paul Gard (Wielka Brytania), Dr Leana Olivier (RPA), Dr Diane Black (Holandia).

 

 

Na górę