Punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych – Warszawa lipiec 2021

Od 1 lipca 2021 wznawia działalność PORT Mazowsze – punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych na terenie woj. mazowieckiego.

Oferta PORT Mazowsze obejmuje:

– Konsultacje indywidualne dla opiekunów i dla dzieci;

– Terapię indywidualną dla opiekunów i dla dzieci;

– Konsultacje rodzinne;

– Terapię rodzinną;

– Formy pracy grupowej: grupy wsparcia i superwizje dla opiekunów.

Nasze usługi świadczymy w formie on line poprzez komunikatory internetowe (np. Skype) oraz w uzasadnionych przypadkach w formie osobistych spotkań z zachowaniem środków ochrony osobistej; dzięki temu nasza pomoc jest dostępna dla osób zamieszkujących odległe miejscowości i wsie woj. mazowieckiego.

Pomoc świadczona w ramach PORT Mazowsze jest nieodpłatna.

Wszelkie informacje dot. działalności PORT Mazowsze znajdą Państwo na stronie http://towarzystwonaszdom.pl/port-mazowsze/

Zapraszamy do kontaktu; tel.: 531 018 155; e-mail: portmazowsze@naszdom.org.pl               

Na górę