RADOM – 04 LUTEGO 2019 roku. SZKOLENIE „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny o/z w Radomiu  w dniu 04 lutego 2019 roku zorganizował w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach szkolenie pt. „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”.

Szkolenie przeprowadziła psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu –  Pani Małgorzata Jamka.

W naszym przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 30 osób z powiatu tj. rodziny zastępcze, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy
zastępczej, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy szkolni.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a  poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

 

Na górę