RADOM – 07 MARCA 2019 roku. SZKOLENIE „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny o/z w Radomiu  w dniu 07 marca 2019 roku zorganizował w swojej siedzibie szkolenie pt. „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”.

Szkolenie przeprowadziła psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu –  Pani Małgorzata Jamka.

W naszym przedsięwzięciu uczestniczyły rodziny zastępcze z Radomia.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

Na górę