RADOM – 21 października 2017 roku. Szkolenie: „FAS JAKO WRODZONY ZESPÓŁ POSTTRAUMATYCZNY”

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu, rodziny adopcyjne,
rodziny zastępcze, pracownicy PCPR z subregionu radomskiego uczestniczyli w
szkoleniu prowadzonym przez Dr n. med. Małgorzatę Klecką.

Traumatyczne urazy związane z przemocą zaburzają codzienne funkcjonowanie i
ograniczają zdolność przeżywania zadowolenia z życia. Trauma nieustannie wdziera
się w życie osób z PTSD, nawet wówczas, gdy mają oni przerażające doświadczenia
przemocy już za sobą i próbują ułożyć sobie życie na nowo. Realność przeszłych
doświadczeń – obrazy, dźwięki, fizyczne odczucia w umyśle i ciele są tak żywe,
jakby istniały w rzeczywistości. Istnieją jednak takie czynniki traumatyzujące,
których wpływ bagatelizujemy. Na przykład alkohol wypijany w czasie ciąży i jego
niszczący wpływ na rozwijające się życie.

Podczas szkolenia omówione zostały:

– mechanizmy związane z bardzo wczesnymi traumami;

– ich wpływ na nadmierne pobudzenie Autonomicznego Układu Nerwowego (AUN), które
odpowiada za wiele niezrozumianych przez otoczenie zachowań typowych dla osób po
doświadczeniu traum;

– zaburzenia neurocepcji (wrodzonego mechanizmu oceniającego, czy otoczenie jest
bezpieczne, czy nie);

– reakcje dysocjacji, zamarcia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki;

– możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z FAS z wykorzystaniem technik SE
(Somatic Experiencing) – skutecznej metody pracy z ciałem przywracającej
wewnętrzną równowagę, pozwalającej na dokończenie przez układ nerwowy
uporczywych reakcji motorycznych i emocjonalnych.

Na górę