Radom 5 kwietnia 2018 r. zaproszenie na grupę wsparcia

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY O/Z W RADOMIU

serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję oraz rodziców adopcyjnych

Będzie ono okazją dla Państwa, aby spotkać się z innymi rodzinami oczekującymi na dziecko i z rodzicami adopcyjnymi w naszym Ośrodku Adopcyjnym. Chcemy, aby mieli Państwo możliwość porozmawiać z innymi parami, podzielić się swoimi myślami: wątpliwościami i nadziejami związanymi z tematem przysposobienia.

Tematem przewodnim Spotkania będzie dorastanie dziecka adopcyjnego. Adopcja stwarza „złożoną sytuację rodzinną”: adoptowany znajduje się w sytuacji, w której w trakcie każdego kryzysu musi poradzić sobie ze swoją podwójną przynależnością innymi słowy z tym, jak zachować, odnawiać i nadawać nowe znaczenie swojej więzi z rodziną adopcyjną, nie zapominając przy tym o swojej koneksji z pochodzeniem biologicznym.

Swoim doświadczeniem z okresu dojrzewania swojej dorosłej córki podzieli się z Państwem Mama Adopcyjna.

Grupa wsparcia odbędzie się w czwartek 5 kwietnia 2018 r. o godz. 16:30 w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w formie mailowej lub telefonicznej do dnia 30.03.2018 r.

Ze względów lokalowych liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!

Na górę