RADOM czerwiec 2018r. ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE RODZIN ADOPCYJNYCH

Zgodnie z coroczną tradycją zapraszamy na spotkanie rodzin naszego ośrodka adopcyjnego w formie pikniku i warsztatów.

Spotkanie będzie dobrą okazją do wsparcia rodzin oczekujących na adopcję, wymiany informacji na temat rozwoju i wychowania dzieci przez istniejące już rodziny adopcyjne, a także wzmacniania więzi nie tylko pomiędzy rodzinami, ale i pracownikami Ośrodka.

Spotkanie odbędzie się 09 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji na temat miejsca i godziny spotkania można uzyskać u pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu.

Pozdrawiamy i liczymy na spotkanie z Państwem

kierownik i pracownicy

Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu

Na górę