RADOM grudzień 2019 – Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu zaprasza rodziny adopcyjne i zakwalifikowanych kandydatów na rodziców adopcyjnych na Spotkanie Wigilijne.
Spotkanie odbędzie się 19.12.2019 roku o godzinie 17:00 w siedzibie tut. Ośrodka.
Zwracamy się z uprzejma prośbą o zabranie ze sobą symbolicznego poczęstunku, który dostawimy do wspólnego stołu.

Na górę