RADOM kwiecień 2018. Szkolenie „Znaczenie miłości – jak zrozumieć dziecko z zaburzoną więzią”

11 kwietnia 2018 roku WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY O/Z W RADOMIU razem z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOZIENICACH zorganizował szkolenie „Znaczenie miłości – jak zrozumieć dziecko z zaburzoną więzią”.

Uczestnikami szkolenia było 30 osób, w tym rodziny zastępcze, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni oraz pedagodzy szkolenia z terenu powiatu kozienickiego.

Szkolenie poprowadziła Małgorzata Jamka, psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Radomiu.

Na górę