RADOM. Listopad 2018 r. Szkolenie „Znaczenie miłości – jak zrozumieć dziecko z zaburzoną więzią

09 listopada 2018 roku WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY O/Z W RADOMIU razem z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU zorganizował szkolenie „Znaczenie miłości – jak zrozumieć dziecko z zaburzoną więzią”.

Uczestnikami szkolenia było ponad 30 osób, w tym rodziny zastępcze, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni oraz pedagodzy z terenu powiatu lipskiego.

Szkolenie poprowadziła Małgorzata Jamka, psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Radomiu.

Na górę