Radom, listopad 2022 szkolimy innych z zakresu FASD

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu w dniu 24 listopada 2022 roku zorganizował szkolenie pt. „Wspomaganie dziecka z FASD w edukacji”. Szkolenie przeprowadziła psycholog Małgorzata Jamka.

W naszym przedsięwzięciu uczestniczyli nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przy ul. Struga.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

 

Na górę