Radom, luty 2023 rozpoczęliśmy cykl szkoleń o FAS

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu w dniu 7 lutego 2023 roku zorganizował kolejne szkolenie pt. „Wspomaganie dziecka z FASD w edukacji”. Szkolenie przeprowadził pracownik naszego  oddziału – psycholog Małgorzata Jamka.

W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przy ul. Struga.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości.

Jest to początek cyklu szkoleń na temat FAS w 2023 roku, które zamierzamy realizować na terenie subregionu radomskiego.

 

Na górę