RADOM, Maj 2019 COROCZNE SPOTKANIE RODZIN ADOPCYJNYCH I KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH.

25 MAJA 2019 roku Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu zorganizował COROCZNE SPOTKANIE RODZIN ADOPCYJNYCH I KANDYDATÓW NA  RODZICÓW ADOPCYJNYCH.

Celem spotkania było pogłębienie zrozumienia przeżyć dziecka przysposobionego, znaczenia jego historii przed adopcją w dalszym jego życiu oraz zdobycie wiedzy na temat adopcji na podstawie doświadczeń rodzin adopcyjnych. Podczas warsztatów „Pierwszy krok do rodzicielstwa” zorganizowanych w ramach spotkania, rodziny adopcyjne podzieliły się z uczestnikami zajęć własnymi doświadczeniami na temat rodzicielstwa adopcyjnego.

Po 1,5 godzinnych zajęciach miał miejsce Piknik Rodzinny. Wspólny czas upłynął w serdeczniej atmosferze. Dzieci chętnie korzystały z przygotowanych specjalnie dla nich atrakcji przez studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Rodzice natomiast mogli lepiej się poznać i wymienić się swoimi doświadczeniami rodzicielskimi. Tegoroczne spotkanie odbyło się na terenie Parafii Miłosierdzia Bożego w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej 144.

Bardzo dziękujemy każdemu kto przyczynił się do organizacji tegorocznego spotkania. W szczególności podziękowania kierujemy do:

– Proboszcza ks. Mirosława Kszczota (za użyczenie pomieszczeń na spotkanie),

– studentkom Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu (za cudowne zorganizowanie czasu wolnego, konkursów i zabaw dla dzieci) pod opieką dr Andrzeja Gołębiowskiego,

– Stowarzyszeniu Słoneczny Dom za przekazane materiały papiernicze dla dzieci i artykuły spożywcze,

– oraz rodzinom adopcyjnym, za pomoc w przygotowaniu spotkania.

Na górę