RADOM. MAJ 2019 – COROCZNE SPOTKANIE RODZIN ADOPCYJNYCH I KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

Zgodnie z coroczną tradycją zapraszamy na spotkanie rodzin naszego ośrodka adopcyjnego w formie pikniku i warsztatów.
Spotkanie będzie dobrą okazją do wsparcia rodzin oczekujących na adopcję, wymiany informacji na temat rozwoju i wychowania dzieci przez istniejące już rodziny adopcyjne, a także wzmacniania więzi nie tylko pomiędzy rodzinami, ale i pracownikami Ośrodka.
Spotkanie odbędzie się 25 maja 2019 roku.
Więcej informacji na temat miejsca i godziny spotkania można uzyskać u pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/z w Radomiu.
Pozdrawiamy i liczymy na spotkanie z Państwem
kierownik i pracownicy
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu

Na górę