RADOM – Marzec 2017r. – Szkolenie

RADOM – Marzec 2017r. – Szkolenie.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny o/z w Radomiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w dniu 22 marca 2017 roku zorganizował szkolenie pt. „Neuropsychologiczny portret dziecka z FASD”.

Szkolenie przeprowadziła psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego – Pani Małgorzata Jamka. Gości przywitała Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu Pani Barbara Śliwa oraz Kierownik Ośrodka Adopcyjnego Pani Monika Bednarczyk, które opowiadały o działaniach instytucji na rzecz dziecka i rodziny.

W szkoleniu uczestniczyły rodziny zastępcze z Powiatu Zwoleńskiego, starosta Zwoleński – Pan Waldemar Urbański, wicestarosta Pan Arkadiusz Sulima, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy szkolni, nauczyciele. Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FASD oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki.

Na górę