Radom, marzec 2024 szkolimy rodziców zastępczych

Kolejny cykl szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych w Radomiu rozpoczęty.

 

Rodzic zastępczy to bardzo odpowiedzialna, ale równocześnie bardzo potrzebna rola. Rodzin zastępczych nadal jest za mało, dlatego dzielimy się wiedzą i pomagamy Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie w szkoleniu kandydatów na rodziców zastępczych.

Od dzisiaj rozpoczęliśmy cykl szkoleń na podstawie autorskiego programu „Bliżej Dziecka”, który ma służyć przygotowaniu rodzin do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej. Program zakłada wzmacnianie w kandydatach prawidłowej motywacji do przyjęcia i wychowywania dziecka, które z rożnych przyczyn losowych zostało pozbawione naturalnej opieki rodziców biologicznych, wyposażenie ich w wiedzę o możliwościach pomocy dziecku doświadczającemu strat i trudnych przeżyć emocjonalnych.  

Aktualnie w Oddziale w Radomiu uczestniczy w szkoleniu 19 osób, które mają przed sobą 12 sesji szkoleniowych. 

oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
oplus_32
Na górę