Radom, październik – Dzielimy się wiedzą z innymi

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu 26 października 2022 roku zorganizował w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach szkolenie „Prawidłowości w rozwoju psychoseksualnym dziecka oraz wpływ doznanego molestowania seksualnego na jego funkcjonowanie. Opieka nad dzieckiem po doświadczeniu przemocy seksualnej.”

Uczestnikami szkolenia byli koordynatorzy pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze z powiatu kozienickiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, zaangażowanie się w pracę warsztatową i wszelkie refleksje dotyczące tego trudnego choć jednocześnie ważnego tematu.

 

Na górę