RADOM – SEMINARIUM „MACIERZYŃSTWO BEZ ALKOHOLU – W TROSCE O DOBRO DZIECKA”

10 października 2017 roku współorganizowaliśmy Seminarium „MACIERZYŃSTWO BEZ
ALKOHOLU – w trosce o dobro dziecka”.
Na spotkanie zaproszeni zostali pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy,
koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i
ośrodków adopcyjnych z subregionu radomskiego.

Honorowy Patronat na Seminarium objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Patronat medialny Radio Plus Radom.

Podczas seminarium przedstawiciel naszego oddziału pani Małgorzata Jamka
wygłosiła wykład na temat „Alkoholowy Zespół Płodowy FAS – jako
niepełnosprawność ukryta”.

Na górę