RADOM. SZKOLENIE „POSTTRAUMATYCZNE ZABURZENIA ROZWOJOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY.”

W dniu 29-30.09.2017 roku pracownicy ośrodka w Radomiu, rodziny zastępcze, adopcyjne i przedstawiciele organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu, które poprowadził Leszek Drozdowski.

Prowadzący szkolenie to koordynatorem i twórcą strategii społecznych, programów oraz standardów. Autor publikacji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną, metod pracy systemowej-interdyscyplinarnej, narzędzi, metod diagnozy i programów terapii zaburzeń regulacji emocji i posttraumatycznych dzieci i młodzieży. Uczestnik programu szkoleniowego NCTSN (National Child Traumatic Stress Network). Terapeuta, trener, moderator w placówkach, rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Prowadzi własna praktykę kliniczną i działalność naukową w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Warszawie. Szef Stowarzyszeń SOnDiR i PTBT (Polskie Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży). Autor modelu terapii traumy i dysocjacji u dzieci i młodzieży NSLT.

Na górę