RADOM. WARSZTATY „Aspekt przywiązaniowy funkcjonowania emocjonalnego dziecka z FASD” 11października 2017

Stowarzyszenie Słoneczny Dom przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym w Radomiu zorganizowało dzisiajWARSZTATY „Aspekt przywiązaniowy funkcjonowania emocjonalnego dziecka z FASD”.

Szkolenie poprowadziił Pan Emil Szumiło – psycholog, który specjalizuje się w zakresie psychoterapii lęku i zaburzeń osobowości. Pomaga rodzicom w rekonstrukcji bezpiecznego stylu przywiązania u dzieci. Pracuje w ramach nowego podejścia terapeutycznego stworzonego przez Jeffreya Younga dyrektora Instytutu Psychoterapii w Nowym Jorku. Superwizuje zespół psychoterapeutów pracujących z uzależnioną młodzieżą oraz superwizuje pracowników socjalnych pracujących z rodzinami zastępczymi.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania „FAS – w trosce o dobro dziecka”, finansowanego z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na górę